ساعت سونتو M5 WOMEN BLACK-GOLD

ساعت سونتو M5 WOMEN BLACK-GOLD

تمام علاقه مندان به تناسب اندام مي توانند از يک مشاور خوب بهره بگيرند.

 مشاهده ويدئو►

Suunto M5 راهنماي شما در مورد سرعت و مسافت ايده آل شما در هر نوع ورزش مي باشد.
آپلود کردن تمرينات در سايت Movescount.com با استفاده از Movestick

دانلود کردن برنامه ورزشي در سايت

نمايش سرعت و مسافت با استفاده از POd

Print Friendly, PDF & Email