ساعت suunto CORE STEEL STEEL

ساعت suunto CORE STEEL STEEL

Suunto-Core-Steel-Steel_SS013311010

SS013311010

همه امکانات در يک وسيله مناسب ورزش در طبيعت براي استفاده در سطح شيب دار عمودي در نظر گرفته شده است

٭ برنده جايزه بهترين عملکرد و تست ارتفاع سنج از مجله آلپاين آلمان در سال 2009 
٭ برنده جايزه بهترين عملکرد و تست ارتفاع سنج از مجله Op Pad هلند در سال 2009 
٭ برنده جايزه بهترين عملکرد از مجله men s journal امريکا در سال 2007
 
سفارش خرید: ارسال کد و نام ساعت به 09212567359