قیمت ساعت اسپرت سونتو

قیمت ساعت اسپرت سونتو

ss013312010 Lumi sportif

ساعت سونتو Lumi sportif

مدل های موجود و قیمت روز ساعت اسپرت سونتو در مهر 1394:

این لیست قیمت ارائه شده توسط www.SportWatch.ir تا 30 مهر 1394 معتبر می باشد. برای مدل هایی که لینک فروش آنها بر روی سایت موجود است، می توانید از لینک های خرید استفاده نمائید و برای سایر مدل ها می توانید با شماره 09212567359 تماس بگیرید، لطفا توجه داشته باشید، این شماره فقط برای خرید است و شما اطلاعات کاربردی ساعت ها را باید از روی اطلاعات موجود بر روی سایت کسب نمائید:

قیمت ساعت Suunto

مدل ساعت اسپرت سونتو كد ساعت قیمت – تومان
AMBIT BLACK HR SS018373000 13000000
AMBIT SILVER HR SS018371000 15000000
AMBIT2 BLACK HR SS019562000 17500000
AMBIT2 R BLACK HR SS020655000 11000000
AMBIT2 R WHITE HR SS020658000 11000000
AMBIT2 S RED HR SS019209000 13500000
AMBIT2 S WHITE HR SS020552000 13500000
AMBIT2 SAPPHIRE HR SS019183000 17500000
AMBIT3 PEAK BLACK HR SS020674000 21950000
AMBIT3 PEAK SAPPHIRE HR SS020673000 25950000
AMBIT3 RUN BLACK SS021256000 13950000
AMBIT3 RUN LIME SS021260000 13950000
AMBIT3 SPORT BLACK HR SS020678000 17950000
AMBIT3 SPORT BLUE HR SS020679000 17950000
AMBIT3 SPORT CORAL SS021468000 17950000
AMBIT3 SPORT SAPPHIRE SS020675000 19950000
CORE ALL BLACK SS014279010 14500000
CORE ALU BLACK SS014280010 15500000
CORE ALU DEEP BLACK SS018734000 16500000
CORE ALU LIGHT SS015916000 15500000
CORE ALU PURE WHITE SS018735000 16500000
CORE ANNIVERSARY EDITION SS016932000 14500000
CORE BLUE CRUSH SS018731000 14500000
CORE BRUSHED STEEL SS020339000 21500000
CORE EXTREME COLLE SS015915000 14500000
CORE FLAT BLACK RUBBER STRAP SS020341000 4950000
CORE GLACIER GRAY SS016636000 12500000
CORE GREEN CRUSH SS019163000 14500000
CORE LAVA RED SS016788000 12500000
CORE RED CRUSH SS018810000 14500000
CORE SAHARA YELLOW SS016789000 12500000
CORE STEEL SS013311010 16500000
CORE VIOLET CRUSH SS019167000 14500000
CORE YELLOW CRUSH SS018809000 14500000
ELEMENTUM TERRA ALL BLACK SS016979000 29500000
ELEMENTUM TERRA BLACK LEATHER SS014523000 29500000
ELEMENTUM TERRA BLACK RUBBER DARK DISPLAY SS014522000 29500000
ELEMENTUM TERRA BLACK/RED LEATHER SS019171000 31500000
ELEMENTUM TERRA BLACK/YELLOW LEATHER SS019997000 33500000
ELEMENTUM TERRA BROWN LEATHER SS018733000 29500000
ESSENTIAL GOLD SS021214000 24500000
ESSENTIAL STEEL SS021216000 24500000
ESSENTIAL STONE SS021218000 21500000
LUMI SPORTIF SS013312010 4500000
LUMI TERRA SS013314010 4500000
M1 BLACK SS015862000 3700000
M2 MEN BLACK SS015854000 4500000
M2 MEN LIME SS020647000 4500000
M2 WOMEN FUCHSIA SS015855000 4500000
M2 WOMEN LIME SS020648000 4500000
M3 SS011847310 8950000
M4 MEN BLACK/SILVER SS015856000 5450000
M4 WOMEN BLACK/PINK SS015857000 5450000
M4 WOMEN BLACK/TURQUOISE SS015858000 5450000
M5 MEN ALL BLACK SS018260000 6950000
M5 MEN ALL BLACK B SS015859000 6950000
M5 WOMEN BLACK/GOLD WITHOUT MOVESTICK SS015860000 6450000
M5 WOMEN BLACK/LIME SS019863000 6950000
OBSERVER BLACK SS013244110 16500000
OBSERVER SR SS010660330 9500000
OBSERVER ST SS004745330 16500000
OBSERVER ST BLACK SS013246110 16500000
QUEST BLACK SS018153000 7950000
QUEST BLUE SS019159000 7950000
QUEST ORANGE SS018154000 7950000
QUEST YELLOW SS019158000 7950000
REGATTA SS010910210 8950000
T6D BLACK FLAME SS015841000 16000000
T6D BLACK FUSION SS015842000 16000000
T6D BLACK SMOKE SS015843000 17000000
VECTOR BLACK SS010600110 9500000
VECTOR BLACK LIME SS018729000 9950000
VECTOR HR BLACK SS015301000 11500000
VECTOR HR DARK GREEN SS018730000 11500000
VECTOR HR WHITE SS015300000 11500000
VECTOR MILITARY FOLIAGE GREE SS010600F10 9500000
VECTOR ORANGE SS015077000 9500000
VECTOR XBLACK SS012279110 9500000
VECTOR YELLOW SS010600610 9500000
X10 SS014005010 15000000
X6 HR DISCONTINUED MODEL SS010602130 7500000
X6HRM SS011358330 7500000
X-LANDER BLACK + LEATHER STRAP SS012197310 15000000
X-LANDER MILITARY SS012926110 16500000

ساعت سونتو و توقف تولید بعضی از مدل ها

ساعت سونتو و توقف تولید بعضی از مدل ها

سونتو تولید بعضی از ساعت های قدیمی تر خود را متوقف کرد، این ساعت ها عبارتند از:
X10
T6D
X-Lander
Ambit

گرچه هنوز تعدادی از این مدل های قدیمی را همچنان می توانید با قیمت های زیر از سایت ساعت ورزشی تهیه نمائید:

قیمت به ریال نام ساعت کد ساعت
25,000,000 AMBIT BLACK (HR) SS018373000
25,000,000 AMBIT SILVER (HR) SS018371000
16,000,000 T6D BLACK FLAME SS015841000
16,000,000 T6D BLACK FUSION SS015842000
17,000,000 T6D BLACK SMOKE SS015843000
15,000,000 X10 SS014005010
16,500,000 X-LANDER MILITARY SS012926110

قیمت ساعت ورزشی سونتو

قیمت ساعت ورزشی سونتو

 

ساعت سونتو Suunto Elementum Terra Black Yellow Leather

ساعت سونتو  Suunto Elementum Terra Black Yellow Leather

مدل های موجود و قیمت ساعت ورزشی سونتو در شهریور ماه 1393 به شرح زیر است:
شما می توانید ساعت ورزشی مورد نیاز خود را با اس ام اس کردن کد ساعت مورد نیاز و نام خود
به شماره 09123266141 سفارش دهید تا با شما تماس گرفته شود. کلیه قیمت ها به ریال است.
سفارش های ارسال شده و تسویه حساب شده تا ساعت 12 هر روز همان روز ارسال خواهد شد

كد ساعت ورزشی   مدل ساعت ورزشی                 قیمت ساعت ورزشی

25,000,000                  AMBIT BLACK (HR)    SS018373000
25,000,000                  AMBIT SILVER(HR)    SS018371000
25,000,000                AMBIT2 BLACK (HR)    SS019562000
16,500,000                AMBIT2 R BLACK HR    SS020655000
16,500,000                AMBIT2 R WHITE HR    SS020658000
19,500,000                 AMBIT2 S RED (HR)    SS019209000
19,500,000             AMBIT2 S WHITE (HR)    SS020552000
27,500,000           AMBIT2 SAPPHIRE (HR)    SS019183000
14,500,000                     CORE ALL BLACK    SS014279010
16,500,000              CORE ALU DEEP BLAC    SS018734000
15,500,000                     CORE ALU LIGHT    SS015916000
16,500,000            CORE ALU PURE WHITE    SS018735000
14,500,000                  CORE BLUE CRUSH    SS018731000
21,500,000             CORE BRUSHED STEEL    SS020339000
12,500,000               CORE GLACIER GRAY    SS016636000
14,500,000               CORE GREEN CRUSH    SS019163000
14,500,000                   CORE RED CRUSH    SS018810000
12,500,000            CORE SAHARA YELLOW    SS016789000
14,500,000               CORE VIOLET CRUSH    SS019167000
14,500,000             CORE YELLOW CRUSH    SS018809000
29,500,000                       ELEMENTUM TERRA ALL BLACK    SS016979000
29,500,000               ELEMENTUM TERRA BLACK LEATHER    SS014523000
29,500,000      ELEMENTUM TERRA BLACK RUBBER DK DIS    SS014522000
31,500,000        ELEMENTUM TERRA BLACK/RED LEATHER    SS019171000
33,500,000  ELEMENTUM TERRA BLACK/YELLOW LEATHER    SS019997000
29,500,000              ELEMENTUM TERRA BROWN LEATHER    SS018733000
3,700,000                                  M1 BLACK    SS015862000
4,500,000                           M2 MEN BLACK    SS015854000
4,500,000                             M2 MEN LIME    SS020647000
4,500,000                  M2 WOMEN FUCHSIA    SS015855000
6,950,000                    M5 MEN ALL BLACK    SS018260000
6,950,000                          M5 MEN BLACK    SS018466000
6,950,000   M5 NEW WOMEN BLACK/SIL VP    SS020233000
6,950,000               M5 WOMEN BLACK/LIM    SS019863000
7,950,000                            QUEST BLACK    SS018153000
7,950,000                              QUEST BLUE    SS019159000
7,950,000                         QUEST ORANGE    SS018154000
7,950,000                         QUEST YELLOW    SS019158000
16,000,000                     T6D BLACK FLAME    SS015841000
16,000,000                   T6D BLACK FUSION    SS015842000
17,000,000                    T6D BLACK SMOKE    SS015843000
9,950,000                 VECTOR BLACK LIME    SS018729000
11,500,000                    VECTOR HR BLACK    SS015301000
11,500,000          VECTOR HR DARK GREEN    SS018730000
11,500,000                    VECTOR HR WHITE    SS015300000
9,500,000                      VECTOR ORANGE    SS015077000
9,500,000                      VECTOR YELLOW    SS010600610
15,000,000                                         X10    SS014005010
16,500,000                 X-LANDER MILITARY    SS012926110

ساعت سونتو T6D

ساعت سونتو T6D
 
کد کوپن تخفیف: 703891960092189401
مبلغ کوپن تخفیف: 200,000  ریال
تاریخ انقضاء: 1393/4/29
تخفیف برای: T6D Black Flame – Suunto
سایت خرید: www.suuntoshop.ir

T6D Black Flame
يک آزمايشگاه ورزشي بر روي مچ دست شما، ابزاري حرفه اي براي کنترل و تجزيه و تحليل تمرينات شما
همچنين قادر خواهد بود تمرينات قلبي و عروقي شما را مورد بررسي قرار دهد و شما را به سمت وضعيت مطلوب در کوتاه ترين زمان ممکن هدايت کند.